icon vi icon vi

Đèn hàng hải

Đèn báo hiệu đường thủy M660

Giá bán : Liên hệ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

Main Technical Specification
Lens visual/Mechanical diameter 177 mm
Lens material UV stabilized Polycarbonate
Light source High Power Light Emitting Diode (LED)
Vertical divergence >8° (FWHM)
Solar module High efficiency cells; MPPT
Battery Li-ion (IEC 61233)
Degree of ingress protection IP 68
Weight 0.8 kg
Overall height (excl. bird deterrents) 105 mm
Installation (adapter) 3 x M6 on 150mm and 3 x M12 on 200mm
Installation (pole mount) 3 x #10-14 60mm or 73mm diameter

Sản phẩm

Tin nổi bật