icon vi icon vi

Tiêu điểm 2

Đê kè

Cập nhật : 26/11/2015

Lượt xem : 2098

Cỡ chữ :

Dự án kè bờ sông cái Nha Trang tại xã Vĩnh Thạnh - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa - Khảo sát địa hình, địa chất...

Các bài viết khác

Tiêu điểm 2

Tin nổi bật