icon vi icon vi

Tiêu điểm 2

Khảo sát phục vụ thiết kế ĐBGT

Cập nhật : 26/11/2015

Lượt xem : 2194

Cỡ chữ :

Khảo sát phục vụ thiết kế ĐBGT trên các tuyến sông TW, mùa cạn năm 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012....2015
Lĩnh vực thực hiện: Khảo sát - Thiết kế
Năm thực hiện: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.....2015

Đợn vị đầu tư: Cục Đường thủy nội địa VN

Các bài viết khác

Tiêu điểm 2

Tin nổi bật