icon vi icon vi

Tiêu điểm 2

Thiết kế bến cảng

Cập nhật : 20/11/2015

Lượt xem : 2513

Cỡ chữ :

Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán - Cải tạo
Lĩnh vực thực hiện: Tư vấn thiết kế - Tư vấn giám sát
Năm thực hiện: 2009
Đợn vị đầu tư: Cục Đường thủy nội địa VN

Các bài viết khác

Tiêu điểm 2

Tin nổi bật